top of page

Privat policy & cookies

Om du vill förstå hur vi använder dina personuppgifter och cookies bör du läsa vår integritetspolicy noggrant, då du godkänner denna policy när du använder vår plattform. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy och i sådant fall kommer alla ändringar publiceras innan de träder i kraft. 

Kort version
​​

Leva Cafe Hemma värnar om din säkerhet och integritet.

Vi kommer inte sälja, hyra eller låna ut dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringssyfte.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna ge dig information om din order, följa upp statistik, förbättra vår verksamhet samt informera dig om nyheter och erbjudanden.

Du kan när som helst be oss radera dina uppgifter genom att följa anvisningarna på våra utskick eller maila oss på hej@levacafehemma.com


Den lite längre versionen

Leva Cafe Hemma värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt och i enlighet med de regelverk som finns för hantering av personuppgifter. Denna policy beskriver vilken information Leva Cafe Hemma samlar in och i vilket syfte samt hur vi hanterar denna. I samband med att du godkänner våra allmänna villkor, i samband med ett köp på vår webbplats, så samtycker du även till denna integritetspolicy och hantering av dina personuppgifter enligt nedan.
 

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?

När du är i kontakt med oss (ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är ( beroende på vad du har använt och fyll i) namn, adress, e-postadress och telefonnummer, användningshistorik, IP-adress. 


Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:


Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden. Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.


Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Du kan alltid välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna för avregistrering på varje marknadsföringsutskick. Du kan också maila hej@levacafehemma.com så hjälper vi dig. 


Tävlingar

Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i tävlingar som vi anordnar. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att administrera tävlingar som personer deltar i.


Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.


Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet. Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.


Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

Så länge sparas personuppgifterna
Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år. Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter
Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad. När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.


Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.


Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.


Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;

  • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;

  • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;

  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;

  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.


Begräsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:​​

  • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;

  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;

  • Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;

  • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

 

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.


Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta oss. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.


Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.


Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.


Cookies

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen och så vidare.

Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning. Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa någon av dessa länkar:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

http://www.networkadvertising.org/choices


Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med Google för att förbättra vår marknadsföring. Exempelivs kan dessa parter använda cookies som sparar information om vad du lagt i varukorgen samt vilka artiklar du har tittat på. Detta kan sedan komma att användas till anpassade annonser om du till exempel lämnat din varukorg utan att slutföra ett köp. Kom ihåg att du när som helst kan avregistrera dig från all marknadsföring genom att följa anvisningarna i marknadsföringsutskicket.  

Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet. Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

bottom of page